Grafička priprema

Vašim idejama osiguravamo unikatna grafička rješenja.

Grafička priprema podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda.

Kako bi se grafička priprema kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materijala od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Grafička priprema za tisak, grafički dizajn, redizajn, izrada tiskanih medija, obrada fotografija i unikatna grafička rješenja samo su neke od usluga koje Vam možemo ponuditi.

Share

 

tabovi1 wow slideInUp  tabovi2  port tab  tabovi4  tab hotel

 

partneri cb

 

Mobile-yellow-32